DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

VÍTÁ VÁS CÍRKEV BRATRSKÁ V JABLONCI NAD NISOU

Biblické studium

V dnešní hektické a neklidné době by se křesťané (hledající a hledaní) měli vracet k základům, které je třeba znát, nově  prožívat a promýšlet. Nechceme se nechat rozmělnit a vyprázdnit. Věříme, že k nám promlouvá Živé Slovo. Právě ve vztahu s Živým Slovem přichází pokoj, radost, síla, rada a to i v nesnadných obdobích života. Toužíme poznávat Ježíše Krista a jeho vůli. S tímto chceme přistupovat k biblickému studiu. Každý je zván.

Pro důležitost a nezbytnost biblického studia přidáváme odkaz na vynikající konferenci o výkladu Bible. Přednášejícím byl Dr. Jackman (autor výkladu k Janovým epištolám). Konference proběhla v březnu roku 2009. Záznam je v mp3 formátu a je k dispozici k poslechu.   www.cb.sk/index.php/aktuality/26-prednaky/38-nahravky-jackman 


Janovo evangelium

Od měsíce dubna 2017 začínáme vykládat Janovo evangelium. Podle materiálů CBSI. Každý čtvrtek od 18:00.


Epištola Efezským

Od měsíce února 2017 vykládáme epištolu Efezským. Podle materiálů CBSI. Každý čtvrtek od 18:00.


Epištola Galatským

Od měsíce listopadu 2016 vykládáme epištolu Galatským. Podle materiálů CBSI. Každý čtvrtek od 18:00.


Deuteronomium - přehled od měsíce září 2016 vykládáme knihu Deuteronomium podle materiálů CBSI. Každý čtvrtek od 18:00.


1. Janova epištola

Od měsíce května 2016 vykládáme 1. Janovu epištolu. Podle materiálů CBSI. Každý čtvrtek od 18:00.


Matoušovo evangelium

Od měsíce září 2015 vykládáme biblickou knihu  - Matoušovo evangelium. Podle materiálů CBSI. Každý čtvrtek od 18:00.


Prázdniny 2015 - Kdo to byl ... ?

Zamýšlíme se nad osmi osobnostmi z dějin církve. Za všechny: Tertulián, Augustýn, Jan Hus, Luther, atd.. Bližší rozpis viz rubrika oznámení.


 

Cyklus s názvem Penatateuch - přehled prvních pěti knih  v Bibli

Od listopadu 2014 budeme procházet prvními knihami Bible. Podle materiálů CBSI. Každý čtvrtek od 18:00.


Dopis k Římanům

Od měsíce ledna 2014 vykládáme dopis apoštola Pavla ke křesťanům žijícím v hlavním městě tehdejšího světa, v Římě. Podle materiálů CBSI. Každý čtvrtek od 18:00.


Heidelberský katechismus - aneb dobrá tradice do starého železa nepatří.

Od měsíce října 2013 se zamýšlíme nad Heidelberským katechismem, který patří mezi věroučná vyjádření s reformovanými akcenty. V roce 1562 ho sepsali učitelé z Heidelberské univerzity, mezi nimi zvláště Ursinus a Olevianus.


Druhý list do Korintu

Od měsíce června 2013 vykládáme biblickou knihu - II. Korintským. Podle materiálů CBSI. Každý čtvrtek od 18:00.


První list do Korintu

Od měsíce ledna 2013 vykládáme biblickou knihu - I. Korintským. Podle materiálů CBSI. Každý čtvrtek od 18:00.


Skutky Apoštolské

Od měsíce května 2012 vykládáme biblickou knihu  - Skutky Apoštolské. Podle materiálů CBSI. Každý čtvrtek od 18:00.


Od měsíce října 2010 začínáme s výkladem listu do Galácie každý čtvrtek od 18:00  na biblické hodině. Poznámky jsou pouze pracovní a jsou ve formátu Pdf.

 Od měsíce září 2009 začínáme s výkladem listu do Efezu každý čtvrtek od 18:00  na biblické hodině. Poznámky jsou pouze pracovní a jsou ve formátu Pdf.